top of page
Business Woman
Reading Student
Female Students

met passie en plezier met leerlingen werken

Het succes van een onderwijsinstelling is afhankelijk van gemotiveerde, didactisch, pedagogisch kundige docenten in een goed werkend team.

 

Samen werk je hard om de school zo te organiseren dat leerlingen en docenten uitgedaagd worden om het beste van zichzelf naar boven te halen.
 

Voor de directie en de docenten een uitdaging om dit te bewerkstelligen.
Neem een greep uit het takenpakket; digitaliseren, passend onderwijs, handelingsplannen, meer mentorgroepen, administratieve taken, taakbeleid, minder ondersteuning voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben en zo kan u nog veel meer taken noemen. De werkdruk in het onderwijs is hoog.


Onderwijsmensen willen zoveel, soms te veel waardoor het hun boven het hoofd groeit. Of de motivatie en het enthousiasme is tanende. Sommigen zijn net begonnen en hebben een klankbord en coach nodig, anderen zijn al jaren werkzaam  en zijn het enthousiasme een beetje kwijt. Of je komt in een andere functie, waar andere vaardigheden gevraagd worden.  Voorbeelden waar coaching en/of training goed ingezet kan worden.

 

Wilt u eens sparren over interventies die tot meer effectiviteit leiden, voor uw team, de individuele docent of uzelf, laten we dan eens om de tafel gaan.
 

Van Buel Coaching & Training geeft training en coaching aan teams, directies, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.

Onderwerpen van training en coaching kunnen zijn:

  • Directies die hun coachend leiderschap verder willen professionaliseren.

   ·   Leerkrachten / directies die meer inzicht willen krijgen in hun competenties en de ontwikkeling ervan.

   ·   Organisatie van een Studiedag met keus uit verschillende workshops

   ·   Leefstijlbasistrainingen- ouderavonden en studiedagen zie www.leefstijl.nl

  • Professionalisering door training/ coaching op het gebied van bijvoorbeeld:
    - pedagogisch klimaat
    - actieve werkvormen; kom tegemoet aan alle leerstijlen
    - communicatie
    - klassenmanagement, 

       - instructie

       - teambuilding
       - werknemersvaardigheden

       - reële werkdruk en ervaren werkdruk

       - organisatie docent
       - balans werk - privé
       - coachend leidinggeven

       - trainingen voor de BSO    

Een training of coachsessie leidt  tot nieuwe inzichten, betere samenwerking en betere communicatie. 
  

HET ENTHOUSIASME EN DE VAKKENNIS IS ER, EN DAT WIL JE ZO HOUDEN!

Onderwijs 

Met volle energie en motivatie aan de slag gaan. Door trainingen, maar ook door coaching. Wat past bij uw organisatie? Door dat samen met u te bespreken kan Van Buel Coaching & Training een bij uw organisatie passend antwoord vinden. Plezier in het werk is de sleutel tot succes!

Wat past bij uw organisatie?

bottom of page