top of page
Successful Work Team
Outdoor Class
Professional Applause

Haal het beste van jezelf naar boven door coaching!

Wat past bij uw organisatie?

Met volle energie en motivatie aan de slag gaan. Door trainingen, maar ook door coaching. Wat past bij uw organisatie? Door dat samen met u te bespreken kan Van Buel Coaching & Training een bij uw organisatie passend antwoord vinden. Plezier in het werk is de sleutel tot succes!

Coaching

Wanneer zet je de stap om gebruik te gaan maken van  een coach?
Als je in een situatie zit waar je verandering in wilt brengen!

 

Wat is coaching en hoe werkt het?
In een eerste gesprek bespreken we de coachvraag en het te volgen traject om tot het beoogde doel te komen.

Door de coach wordt u geïnspireerd, geconfronteerd en gestimuleerd.
De coach stelt vragen, confronteert, stimuleert en observeert om u bewust te maken van uw handelswijze, gedrag, communicatie enz. U wordt ondersteunt bij het zelf formuleren van doelen en actiepunten gericht op de toekomst.
Van Buel Coaching & Training richt zich op het ontwikkelen van aanwezige talenten en kwaliteiten. En ondersteunt om het beste van uzelf naar boven te halen.

Het zelflerend, zelfoplossend en zelfsturend vermogen worden vergroot.
U  (her)ontdekt uw eigen antwoorden wat leidt tot gedegen resultaten.

 Of het nu gaat om vergroten van persoonlijke effectiviteit, effectieve samenwerking , doelgerichtheid, werkplezier, betere resultaten of meer grip op je leven Voor alles geldt, coaching helpt u naar de volgende stap!

 

 

Coachvragen kunnen bijvoorbeeld zijn:                    

 • Ik ben op zoek naar een goede balans tussen werk en privé.

 • Ik loop steeds tegen dezelfde lastige situaties aan, daar wil ik verandering in brengen.

 • Ik zit al een tijdje niet goed in m'n vel, dat moet beter worden.

 • De communicatie met  m'n leidinggevende voldoet niet aan mijn verwachtingen,  hoe ga ik hiermee om?

 • Hoe kan ik het contact met m'n team soepeler laten verlopen?

 • Mijn leidinggevende kwaliteiten wil ik beter ontwikkelen.

 • Ik heb moeite met het organiseren van mijn werk

 • Ik ervaar geen inspiratie meer, waar komt dit vandaan of hoe verder?

 • Waarom worden mijn talenten onvoldoende gezien?

 • Deze baan past me niet, welke baan wel?

 • Hoe kan ik mijn kwaliteiten meer inzetten en ontwikkelen.

 • Ik wil meer voor mezelf opkomen, "nee" zeggen, maar hoe

·       Assertief reageren, kan ik dat leren?

·       Presenteren, hoe doe ik dat?
 

Coaching kan een zichtbaar positief resultaat opleveren t.a.v.:

 • Je overtuigingen

 • Je gedrag

 • Je vaardigheden, kwaliteiten en talenten

 • Het aanpakken van een problemen

 • Het nemen van een beslissing
   

 

 COACHING,  OOK JIJ KOMT ER VERDER MEE!

bottom of page